Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek

door | feb 19, 2017 | Belasting | 0 Reacties

DB+

Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek

Zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die beïnvloed wordt door de hoogte van het behaalde resultaat (ofwel winst) van de onderneming en de leeftijd van de ondernemer. De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van de winst. Het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan echter worden verrekend in de volgende 9 jaar. Als je ook in aanmerking komt voor de startersaftrek, kan de zelfstandigenaftrek wel hoger zijn dan de winst.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • je voert de onderneming zelf (of samen met anderen);
  • aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • je voldoet aan het urencriterium (1225 uren per jaar).

De zelfstandigenaftrek in 2018 is € 7.280. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
Ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt, hebben slechts recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Urencriterium (1225 uren per jaar)

Het aantal gewerkte uren dien je aan te kunnen tonen. Hou daarom een gedetailleerde agenda bij met alle gewerkte uren. Dit kunnen ook uren zijn waarbij je over de onderneming nadenkt, de bedrijfsadministratie doet of aan het netwerken bent.

Zorg ervoor dat de geschreven uren aannemelijk zijn. Een heel jaar nadenken over je werk valt hier dus niet onder, maar het schrijven aan een boek of zoals in mijn situatie software programmeren wel.

Startersaftrek:

Als startende ondernemer mag je in de eerste vijf jaar van jouw bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen. 

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • je hebt recht op zelfstandigenaftrek;
  • in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren bent je geen ondernemer geweest;
  • in deze periode heb je niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

De startersaftrek in 2018 is vastgesteld op € 2.123. De startersaftrek komt bovenop het bedrag van de zelfstandigenaftrek.

Related Posts

0 reacties