Wijziging voor bijtelling (zeer) zuinige auto’s van de zaak

door | feb 19, 2017 | Belasting | 0 Reacties

DB+

Wijziging voor bijtelling (zeer) zuinige auto’s van de zaak

Inkomstenbelasting

De regelingen voor milieuvriendelijke auto’s worden aangepast. Tot 1 juli 2012 wordt voor de bijtelling privégebruik zuinige (20%) en zeer zuinige (14%) auto’s van de zaak in loon- en inkomstenbelasting aangesloten bij de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen. Daarna volgt voor deze auto’s een neerwaartse jaarlijkse bijstelling van de CO2-grenzen per 1 januari (in 2012 per 1 juli), waarbij de grens voor de 14%-bijtelling gelijk blijft aan de vrijstellingsgrens voor de Belastingen op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) en de 20%-bijtelling uiteindelijk alleen nog geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110gr/km.

Bestaande situaties

In bestaande situaties houden auto’s de verlaagde bijtelling voor de periode gelijk aan de gebruikelijke leasetermijn (60 maanden), rekenend vanaf het moment waarop de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Daarna wordt gekeken of de auto op grond van de dan geldende CO2-grenzen voor een verlaagde bijtelling in aanmerking komt. Voor tussen 2012 en 2015 aangeschafte personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50gr/km geldt gedurende de gebruikelijke leasetermijn een 0%-bijtelling.

Vanaf 1 januari 2017

De bijtelling welke voorheen afhankelijk was van CO2-uitstoot wordt gelijk getrokken, waarbij alleen volledig emissieloos rijden wordt gestimuleerd:

  • volledig elektrische auto’s worden belast met 4% bijtelling*
  • alle andere auto’s gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 (en verder) naar één tarief van 22% bijtelling**

* vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen over de eerste €50.000,- van de cataloguswaarde van het voertuig. Alles hierboven wordt tegen 22% belast!

** deze bijtelling geldt voor alle auto’s waarvoor het kenteken op of na 1 januari 2017 voor het eerst op naam is gesteld.

Related Posts

0 reacties