VEELGESTELDE VRAGEN

DB+

WIZZ SOFTWARE AND SERVICE

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN KOPEN EN LEASEN?
Wanneer je de WIZZkit koopt, dan kan het programma ook zonder onderhoudscontract nog gebruikt worden. Bij de aanschaf kan je optioneel een onderhoudscontract afsluiten.

Bij het opzeggen van een leasecontract kan er niet meer gewerkt worden in het programma. Bij de leaseprijs is het onderhoudscontract inbegrepen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN MODULE EN EEN EXTRA OPTIE?

Voor de extra opties is altijd maar één licentie per bedrijf nodig. Voor een module is het aantal benodigde gebruikerslicenties afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers van die specifieke module.

MET HOEVEEL GEBRUIKERS KAN IK IN DE WIZZKIT WERKEN?

Opeen lokale computer (desktop of laptop) kun je met één gebruiker werken. Werk je op een eigen Windows server (of via WIZZkit Online werken) dan is het aantal gebruikers onbeperkt.

HOEVEEL GEBRUIKERSLICENTIES PER MODULE HEB IK NODIG?

De gebruikerslicenties zijn op basis van gelijktijdig gebruik per module.

Wanneer twee medewerkers tegelijk met dezelfde module willen werken, dan zijn er twee gebruikerslicenties van die betreffende module nodig. Voor een andere module waar bijvoorbeeld maar één gebruiker toegang toe heeft is één licentie voldoende.

De enige uitzondering hierop is de module Relatiebeheer, deze module is noodzakelijk voor iedere gebruiker van de WIZZkit. Het maakt daarbij niet uit of deze gebruiker toegang tot Relatiebeheer heeft.

IS EEN ONDERHOUDSCONTRACT VERPLICHT?
Nee, het onderhoudscontract is vrijblijvend. Zonder onderhoudscontract ontvang je echter geen updates meer en vervalt het recht op gratis ondersteuning.
WAARUIT BESTAAT HET ONDERHOUDSCONTRACT?
Het onderhoudscontract geeft recht op alle updates en upgrades van de WIZZkit en je ontvangt gratis ondersteuning m.b.t. de WIZZkit. Tevens ontvang je eens in de twee á drie jaar ondersteuning bij het overzetten van WIZZkit op een nieuwe/andere computer (hiervoor is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar).
HOEVEEL KOST EEN ONDERHOUDSCONTRACT?

De WIZZkit werkt met een onderhoudscontract op basis van het aantal gebruikerslicenties dat is aangeschaft. Daarbij wordt de onderstaande staffel gehanteerd:

Voor de eerste 5 licenties geldt 3,00 euro per gebruikerslicentie/optie per maand
Voor alle overige licenties is dit 2,00 euro per gebruikerslicentie/optie per maand
Betaling kan per maand, kwartaal of jaar via automatische incasso.

WAT IS DE OPZEGTERMIJN VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT?
De opzegtermijn is één volle kalendermaand. Betaal je per kwartaal of per jaar, dan ontvang je geen restitutie bij voortijdige opzegging.
KAN IK MIJN ONDERHOUDSCONTRACT TIJDELIJK ONDERBREKEN?
Ja, dat kan. Wanneer je het onderhoudscontract (tijdelijk) stopzet ontvang je geen updates en gratis ondersteuning meer.
KAN IK EEN ONDERBROKEN ONDERHOUDSCONTRACT HERVATTEN?

Ja, dat kan. Wil je op een gegeven moment wel weer een onderhoudscontract dan geldt de volgende constructie:

Hervatten binnen twee jaar na opzegging:
Je betaalt de achterstallige kosten en kunt daarna weer gebruik maken van updates en de bijbehorende ondersteuning. Dit is hetzelfde bedrag dat je anders ook zou hebben betaald wanneer je het onderhoudscontract door zou laten lopen. Deze regeling is om te voorkomen dat mensen hun onderhoudscontract opzeggen en bij een interessante update of hulpvraag weer (tijdelijk) afnemen.

Hervatten twee jaar na opzegging:
Dit is niet mogelijk, je dient dan de WIZZkit opnieuw aan te schaffen. Dit komt omdat versies ouder dan twee jaar niet meer kunnen updaten naar nieuwere versies. Je moet dan dus weer met een lege database starten.

HOEVEEL KOST HET LEASEN VAN DE WIZZKIT?

Bij de start van het leasecontract betaal je eenmalige aanmeldkosten van EUR 50,- per bedrijf. Het maandelijkse leasebedrag wordt bepaald op basis van het aantal gebruikerslicenties. Daarbij wordt de onderstaande staffel gehanteerd:

 • Voor de eerste 5 licenties geldt 6,00 euro per gebruikerslicentie/optie per maand
 • Voor alle overige licenties is dit 4,00 euro per gebruikerslicentie/optie per maand
 • Betaling is per maand via automatische incasso.

De kosten voor updates en ondersteuning zijn hierbij inbegrepen. Je hoeft dus geen apart onderhoudscontract af te sluiten.

KAN IK BIJ LEASE HET AANTAL GEBRUIKERSLICENTIES WIJZIGEN?

Ja, hierin ben je zeer flexibel. Je kunt de samenstelling van jouw WIZZkit (modules en opties) en het aantal gebruikerslicenties op ieder moment wijzigen.

Bij iedere wijziging wordt wel EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

WAT IS DE OPZEGTERMIJN VAN HET LEASECONTRACT?

Voor het leasecontract geldt er een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Betaling is altijd per maand via automatische incasso.

WAT IS DE OPZEGTERMIJN VAN HET “WIZZKIT ONLINE WERKEN”?

Voor WIZZkit online werken geldt er een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Betaling is altijd per maand via automatische incasso.

WAAR KAN IK BIJ EVENTUELE KLACHTEN TERECHT?

Allereerst kun je uiteraard contact opnemen met WIZZ software en service. Bij eventuele onenigheid kun je een klacht ook kenbaar maken bij het Europese online platform voor geschilbeslechting.

TECHNISCHE VRAGEN

WELKE SYSTEEMEISEN STELT DE WIZZKIT AAN MIJN COMPUTER?

Besturingssysteem:                       Windows XP, Vista, 7, 8 of 10

Harddisk ruimte:                            Windows server 2003, 2008 of 2012

Geheugen:                                       1 GB vrije ruimte op de harde schijf

Beeldscherm:                                  Desktop: 4GB geheugen (bij voorkeur meer)

Internetverbinding:                        Server: 8GB of meer (o.a. afhankelijk van het aantal gebruikers)

Minimale resolutie 1024 x 768 (of hoger)

Verbinding met het internet (hoeft niet continue beschikbaar te zijn)

WERKT DE WIZZKIT OOK OP EEN MAC COMPUTER?

De WIZZkit werkt prima op een MAC binnen een virtuele Windows-omgeving. Je hebt hiermee misschien al ervaring opgedaan bij het gebruik van andere Windows programma’s. De MAC moet wel voorzien zijn van een INTEL-processor en moet een minimale resolutie kunnen ondersteunen van 1024 x 768.

De nieuwe MAC-computers hebben standaard al een native Windows-omgeving (t.w. bootcamp).
Lees meer hierover

Het is echter prettiger om te werken met een programma als Parallels, omdat je dan met de WIZZkit kan werken zonder de MAC opnieuw op te starten. Dit programma wordt al door verschillende klanten gebruikt. Er is een probeerlicentie van veertien dagen beschikbaar.
Lees meer over parallels

Ondersteuning voor de WIZZkit geldt alleen voor gebruik binnen de Windows omgeving. Alle Apple- gerelateerde zaken vallen hier geheel buiten (w.o. het gebruik van Parallels).

DE WIZZKIT KAN GEEN VERBINDING MET DE DATABASE SERVER MAKEN?

Wanneer de verbinding met SQL Server (database) niet tot stand kan worden gebracht, kan dit verschillende oorzaken hebben.

Bij installatie op een desktop/laptop:

 • De computer is nog niet volledig opgestart, waardoor de SQL Server nog niet is gestart.
  Wacht even een paar minuten en probeer het dan nog een keer.
 • Er staat nog een Windows Update open, welke gerelateerd is aan SQL Server. In dat geval wordt de server niet opgestart.
  Installeer alle Windows updates en herstart jouw computer.
 • Wanneer je een nieuwe Firewall hebt geïnstalleerd, kan die de toegang tot de SQL Server blokkeren.
  Mocht je hier een melding van krijgen, geef SQL Server dan altijd toegang.

Bij installatie op een Windows Server

 • De server waar SQL Server op is geïnstalleerd is niet beschikbaar. Neem s.v.p. contact op met de systeembeheerder.
 • Je hebt als Windows gebruiker onvoldoende rechten, waardoor je geen toegang hebt tot de database. Neem s.v.p. contact op met de systeembeheerder.
DE WIZZKIT VERLIEST DE VERBINDING MET DE DATABASE?

Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de slaapstand die is ingesteld op jouw computer (laptop). De WIZZkit probeert deze slaapstand te ondervangen, maar dat lukt niet altijd. De slaapstand is in feite hetzelfde als het afsluiten van de computer. Geen enkele service kan dan blijven draaien. Gegevens die in het geheugen staan worden dan tijdelijk op de harde schijf opgeslagen. Doordat de verbinding met de database server wordt verbroken, kan de WIZZkit geen gegevens opslaan. De slaapstand kan ook geactiveerd worden wanneer je bijvoorbeeld de laptop dichtklapt.

Mogelijke oplossingen:

HOE KAN IK DE SLAAPSTAND BLIJVEN GEBRUIKEN I.C.M. DE WIZZKIT?

Doordat de verbinding met de database server wordt verbroken, kan de WIZZkit geen gegevens opslaan. Wanneer je de slaapstand toch wilt gebruiken, dan dien je de WIZZkit altijd opnieuw op te starten nadat de computer uit de slaapstand ontwaakt.

HOE ZET IK DE WIZZKIT OVER NAAR EEN ANDERE COMPUTER?
Via deze link kan je een document downloaden waarin dit stapsgewijs wordt uitgelegd.
DE TEKST OP SOMMIGE SCHERMEN WORDT NIET CORRECT WEERGEGEVEN?

Waarschijnlijk staat de lettergrootte binnen Windows niet op 100% (maar op 125% of 150%). Voor het resetten van deze gegevens volg je onderstaand stappenplan.

 1. Ga naar Start -> Configuratiescherm
 2. Selecteer Vormgeving en persoonlijke instellingen -> Beeldscherm
 3. Selecteer Laag – 100% (standaard)
IN DE AGENDA WORDEN TEKSTEN IN HET ENGELS GETOOND?

Waarschijnlijk ligt de oorzaak van de verkeerde taal in de agenda van de WIZZkit aan een probleem binnen Windows. Dit komt vooral voor op computers met daarop een OEM-versie van Windows Vista of 7. Dit is echter vrij eenvoudig te verhelpen, met behulp van het volgende stappenplan.

 1. Sluit alle programma’s af
 2. Klik op start
 3. Klik op configuratiescherm
 4. Klik op klok, taal en regio
 5. Klik op taal van de gebruikersinterface
 6. Selecteer het tabblad toetsenbord en talen
 7. Kies een willekeurige andere taal
  Kies hier altijd een taal die je kunt lezen  (bijv. Engels of Duits)
 8. Klik op: Toepassen
  Je moet je nu afmelden uit Windows, volg dan na het opnieuw aanmelden de bovenstaande stappen 1 t/m 5 opnieuw
 9. Zet de taal nu terug naar Nederlands
 10. Klik op OK
 11. Start de WIZZkit en controleer of de taal nu correct is.

 Indien dit nog niet het geval is, dan kun je nog het volgende doen:

 1. Sluit alle programma’s af
 2. Klik op start
 3. Klik op configuratiescherm
 4. Klik op klok, taal en regio
 5. Klik op land en taal
 6. Selecteer het tabblad beheer
 7. Klik op systeemlandinstelling wijzigen
 8. Kies een willekeurige andere taal
  Kies hier altijd een taal die je kunt lezen  (bijv. Engels of Duits)
 9. Klik op: Toepassen
  Je moet je nu afmelden uit Windows, volg dan na het opnieuw aanmelden de bovenstaande stappen 1 t/m 5 opnieuw
 10. Zet de taal nu terug naar Nederlands
 11. Klik op OK
 12. Start de WIZZkit en controleer of de taal nu correct is.

VRAGEN?! NEEM CONTACT MET ONS OP.

DB+