0

Privacyverklaring

ALGEMEEN

WIZZ software en service vindt het vanzelfsprekend dat er uiterst zorgvuldig en integer met de persoonsgegevens van klanten, zakelijke relaties, potentiële klanten en andere betrokkenen wordt omgegaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe WIZZ software en service omgaat met persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening van WIZZ software en service:

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden zijn:

IP-ADRESSEN EN COOKIES

WIZZ software en service houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.

Er zijn verschillende soorten cookies. WIZZ heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt WIZZ door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kunt u intrekken door de instellingen te wijzigen in de door u gebruikte browser.

Bekijk ons Cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens aan derden

WIZZ software en service deelt persoonsgegevens alleen met derden indien:

PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/BEWAARTERMIJN

Al uw persoonsgegevens worden door WIZZ software en service beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@wizz-software.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van WIZZ software en service.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met WIZZ software en service opnemen en zullen we proberen er samen met u uit te komen.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of in de dienstverlening van WIZZ software en service, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring , kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal WIZZ software en service ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.