0

Hoeveel gebruikerslicenties per module heb ik nodig?

De gebruikerslicenties zijn op basis van gelijktijdig gebruik per module.

Wanneer twee medewerkers tegelijk met dezelfde module willen werken, dan zijn er twee gebruikerslicenties van die betreffende module nodig. Voor een andere module waar bijvoorbeeld maar één gebruiker toegang toe heeft is één licentie voldoende.

De enige uitzondering hierop is de module Relatiebeheer, deze module is noodzakelijk voor iedere gebruiker van de WIZZkit. Het maakt daarbij niet uit of deze gebruiker toegang tot Relatiebeheer heeft.