De WIZZkit verliest de verbinding met de database?

Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de slaapstand die is ingesteld op jouw computer (laptop). De WIZZkit probeert deze slaapstand te ondervangen, maar dat lukt niet altijd. De slaapstand is in feite hetzelfde als het afsluiten van de computer. Geen enkele service kan dan blijven draaien. Gegevens die in het geheugen staan worden dan tijdelijk op de harde schijf opgeslagen. Doordat de verbinding met de database server wordt verbroken, kan de WIZZkit geen gegevens opslaan. De slaapstand kan ook geactiveerd worden wanneer je bijvoorbeeld de laptop dichtklapt.

Mogelijke oplossingen: