BTW terugvragen bij onbetaalde factuur

door | feb 19, 2017 | Belasting | 0 Reacties

DB+

BTW terugvragen bij onbetaalde factuur

Wanneer u een factuur stuurt naar uw klanten, dan moet u de BTW daarover afdragen bij de eerstvolgende BTW-aangifte. Maar wat als uw klant de factuur niet of gedeeltelijk betaalt? Hoe krijgt u de afgedragen BTW dan weer terug van de belastingdienst?

Belangrijk om te weten

U dient de BTW al af te dragen op het moment dat u een factuur aanmaakt. Het maakt dus niet uit of u de factuur al hebt verstuurd of niet. De factuurdatum bepaalt het tijdvak waarin de BTW afgedragen moet worden (niet de verzend- of betaaldatum).

De klant betaalt uw factuur niet

Betaalt uw klant de factuur niet of maar gedeeltelijk, dan hebt u niet alleen een oninbare vordering, maar bent u tevens de afgedragen BTW kwijt. Deze kunt u gelukkig wel terugvragen.

BTW terugvragen van de belastingdienst

Hoe mag het niet?

  • Het is niet toegestaan deze teruggaaf in de periodieke BTW-aangifte te verwerken.
  • De BTW mag niet worden teruggevraagd door een creditfactuur te maken en zodoende de BTW intern te verrekenen.

Hoe moet het wel?
Wanneer het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen, dan dient u binnen één maand na het aangiftetijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden, een brief naar de Belastingdienst sturen. Vermeldt hierin het niet-betaalde factuurbedrag en het bedrag aan BTW dat u terug vraagt. Als bijlagen stuurt u de betreffende factuur, aanmaningen en de eventuele correspondentie met een incassobureau mee als bewijs.

Related Posts

0 reacties