BEROEPSVERENIGINGEN​

DB+

De WIZZkit is perfect voor leden van beroepsverenigingen zoals de NVPA, BATC en de VBAG. Als lid moet je voldoen aan allerlei eisen die gesteld worden door zowel de beroepsvereniging als door de zorgverzekeraars.

Zo dienen binnen een praktijk cliëntgegevens en dossiers veilig opgeslagen te worden en moet het declaratieformulier aan bepaalde voorwaarden voldoen.